راه اندازی آزمایشگاه تست نفوذ

متااسپلویت

در این آموزش نحوه نصب و راه اندازی Metasploitable 2 را در VMware یاد میگیریم. قبل از آن بهتر است کمی در مورد متااسپلویت بدانیم. و چگونگی انجام تست نفوذ! Metasploit یکی از ابزارهای تست نفوذ پرطرفدار در بازار است و برای آزمایشهای نفوذ، ارزیابی آسیب پذیری و.. در برابر اهداف طراحی شده است. Metasploit یک پروژه منبع باز است. Metasploit دارای چندین رابط کاربر،هم به صورت خط فرمان و هم به صورت رابط کاربر گرافیکی است. Armitage ابزار مدیریت گرافیکی این ابزار است که اهداف را تجسم می کند و اکسپلویت هایی را برای سوء ...